Wybierz dział zwrotu podatków
Zwrot podatków z zagranicy

Dochody uzyskane w Niemczech

Pracowałeś w Niemczech ? Przyjdź a sprawdzimy bezpłatnie czy należy Ci się zwrot podatku.

Wymagane dokumenty:

 1. Lohnsteuerkarte lub Lohnsteuerbescheinigung
 2. Zaświadczenie z Polskiego Urzędu Skarbowego na druku EWR/EU - druk zaświadczający o wysokości dochodów osiągniętych w Polsce za dany rok podatkowy – w przypadku, gdy nie przepracował/a Pan/i całego roku na terenie Niemiec, (druk do pobrania poniżej)

W przypadku małżeństwa:

 • druk ERW/EU z dochodami Pana/i i współmałżonka

Wniosek EWR do Polskiego Urzędu Skarbowego

Zasiłek rodzinny w Niemczech (Kindergeld)

Pracujesz w niemczech masz dzieci przyjdź do nas a bezpłatnie sprawdzimy czy spełniasz warunku do ubieganai się o zasiłek rodzinny w niemczech tzw. Kindergeld.

Wymagane dokumenty:

 • akty urodzenia dzieci,
 • lohnsteuerkarta (rozliczenie roczne) za rok poprzedni

 

Dochody uzyskane w Holandii

Pracowałeś w Holandii ?

Przyjdź do nas z Jarografami a bezpłatnie sprawdzimy czy należy Ci się zwrot podatku. Wymagane dokumenty:

 1. kopie Jarografów,

A może będzie należało Ci się rozłąkowe ? Przyjdź a sprawdzimy to dla Ciebie bezpłatnie. Wymagane dokumenty:

 1. dochody żony za dany rok

Zasiłek rodzinny w Holandii (Kinderbijslag)

Pracujesz w Holandii masz dzieci przyjdź do nas a bezpłatnie sprawdzimy czy spełniasz warunku do ubieganai się o zasiłek rodzinny w holandii tzw. Kinderbijslag.

Wymagane dokumenty:

 • akty urodzenia dzieci,

Zasiłek zdrowotny w Holandii (Zorgtoeslag)

Od 01.01.2006 roku w Holandii wszedł przepis obowiązkowego, indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego które musi wykupić w jednej z prywatnych firm każda osoba pracująca w NL. Jeżeli posiadasz polisę ubezpieczenia zdrowotnego (Verzekeringsovereenkomst) przyjdź do nas a bezpłatnie sprawdzimy czy posiadasz uprawnienia do zwrotu kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.

Dochody uzyskane w Irlandii

Pracowałeś w Irlandii ? Przyjdź do nas a sprawdzimy bezpłatnie czy należy Ci się zwrot podatku. 

Wymagane dokumenty:

 1. P45 (część 2 i 3), który otrzymałeś od pracodawcy po zakończeniu pracy i/lub P60 (część PAYE/PRSI - część SOCIAL WELFARE BENEFITS zachowujemy dla siebie) po zakończeniu roku podatkowego,
 2. ewentualnie ostatniego payslipu 

 

Dochody uzyskane w Norwegii

Jeżeli pracujesz albo pracowałeś w Norwegii to masz obowiązek złożenia w norweskim urzędzie skarbowym zeznania podatkowego. Przyjdź do nas a sprawdzimy bezpłatnie czy należy Ci się zwrot podatku.

Wymagane dokumenty:

 1. Lønns-og trekkoppgave. Jest to zaświadczenie o uzyskanych dochodach wystawione przez Twojego pracodawcę.

Dochody uzyskane w Belgii

Jeżeli legalnie pracowałeś w Belgi, masz obowiązek złożenia zezniania podatkowego w Belgijskim Urzędzie Skarbowym. Przyjdź do nas a bezpłatnie sprawdzimy czy należy Ci się zwrot podatku.

Wymagane dokumenty:

 1. loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania pieniędzy wakacyjnych, (należy dołączyć tyle kart podatkowych, ile w ciągu roku miało się pracodawców).
 2. zaświadczenia z Polskiego Urzędu Skarbowego na druku EWR/EU. Są to druki zaświadczające wysokość dochodów osiągniętych w Polsce za dany rok podatkowy. (druk do pobrania poniżej)
 3. kopię PIT 36 i PIT ZG

Wniosek EWR do Polskiego Urzędu Skarbowego

 

Dochody uzyskane w Austrii

Pracowałeś w Austrii ?

Przynieś do nas kopię Lohnzettel oraz kopię druku EWR a bezpłatnie sprawdzimy czy należy Ci się zwrot podatku.

Wymagane dokumenty:

 1. kopie wszystkich Lohnzettel,
 2. socialversicherungnummer,
 3. wypełniony przez Urząd Skarbowy w Polsce druk EWR (wniosek do pobrania poniżej)

Wniosek EWR do Polskiego Urzędu Skarbowego

 

Dochody uzyskane w Angli, Szkocji, Walii

Pracowałeś w Angli, Szkocji, Walii ?

Przyjdż do nas z kopiami P45 (część 2 i 3), P60 a w razie ich braku ostatni payslip a sprawdzimy bezpłatnie czy należy Ci się zwrot podatku.

Wymagane dokumenty:

 1. kopia dokumentów P45 (część 2 i 3), P60,  w razie ich braku ostatni payslip.

 

Dochody uzyskane w USA

Jeżli pracowałeś w USA przyjdź do nas a bezpłatnie a sprawdzimy czy należy Ci się zwrot podatku.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz DS-2019
 2. Karta Social Security Card
 3. Formularze W-2 od wszystkich pracodawców
Często zadawane pytania.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (Przychody)

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystuje samochód osobowy. W roku 2006 samochód ten został zaliczony do środków trwałych, a odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów. W marcu 2009 r. samochód przeznaczył na potrzeby osobiste i wykreślił z ewidencji środków trwałych. W lipcu 2009 r. samochód został sprzedany. Czy kwotę uzyskaną z tytułu tej sprzedaży należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej czy należy ją potraktować jako przychód ze sprzedaży rzeczy, który podlega opodatkowaniu, gdy sprzedaż następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie ?

Kwotę uzyskaną ze sprzedaży samochodu należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 1 updof). Czynność wykreślenia samochodu z ewidencji środków trwałych osoby, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast odpłatne zbycie składników majątku, które wcześniej były wykorzystywane w działalności gospodarczej, nawet po ich wycofaniu należy opodatkować w ramach prowadzonej działalności (art. 10 ust. 2 pkt 3 updof).

Copyright 2010 © Biuro Rachunkowe IZAREK
Świebodzin woj. lubuskie.